Kårläger 1979

Plats: Vindalsö

Scout 86

1986 Vässarö

Trapper -88

Trapper 1988 Vässarö

HSS hade en 18meter hög flaggstång högst på lägret !!