Styrelsen

KårOrdförande  Joakim Sandahl

Vice KO  Ann Dahlberg

Sekreterare  Anneli Vickerfält

Kassör  John Jackson

Ledamot  Jonas Martling

Ledamot  Paul Godymirski

Medlemsregistrerare  Björn Heide

 

Övriga funktioner 

Ceremonimästare  Frida Wackt   

Båtgruppen  Bengt Hunyadi 

Lokalgrupper 
Ruffengruppen: Gunilla Sundin, Ulrika Edbäck, Lise-Lotte

Mysetgruppen: Birgitta Edlund, Joakim Holm, Richard Surting, Leonard Sköld 

Myset bokning   Birgitta Edlund 

Tröjor försäljning  Karin Johnsson

Märkesgeneral  Fredrik Eliasson 

Bidrag  Laura Martínez Redón 

Webbredaktör  Ann Dahlberg

Lägeransvarig  Fredrik Eliasson 

Examinator / kölbåt 
Bengt Hunyadi och Leonard Sköld 

Examinator / följebåt
Johnny Lindholm och Leonard Sköld 

Följebåtsförare
Johnny Lindholm 
Ligia Godymirska 
Leonard Sköld
Jonas Martling
Helena Kallio
Paul Godymirska
Mattias Larsson
Lennart Meijer
Klas Wahl
Tobias Friman