Scouternas märkessystem är ett stöd för att hjälpa ledare och scouter att planera och genomföra scoutprogrammet och därigenom uppmuntra den personliga utvecklingen. Efter ett genomfört projekt, en viss termin eller när scouterna lärt sig något tillsammans fungerar ett märke eller någon annan symbol som ett minne. På det sättet är märket eller symbolen så mycket mer än själva tygbiten.

Här kan du se hur märken ska placeras