Vässarötavlan är en vacker litografi av konstnären Berndt-Rune Jäverbrant – motivet är Kapellet på Vässarö.

Tavlan finns i 360 numrerade exemplar och är den första i en serie om tre tavlor från Vässarö; de två övriga är Fladan och Tunet. Tavlan är ett pantbrev som såldes för att skaffa kapital till investeringar på Vässarö.

HSS äger tavla nr 39 som vi använder som en förtjänstutmärkelse. Varje år vid höstterminsavslutningen delas den ut till någon som har gjort extra insatser för kåren. Prismottagaren bestäms av förre innehavaren i samråd med kårordförande.

Följande har fått denna förtjänstutmärkelse under de senaste åren:

2021: Linda Nilsson

2020: Jonas Martling

2019: Joakim Sandahl
2018: Erik Jansson
2017: Fockarne (Alva Tangfelt, Frida Axelsson, Frida Wackt, Jonas Martling)
2016: Leonard Sköld
2015: Anna Tangfelt
2014: Martin Dimow
2013: Ann Morath
2012: Margaretha Lind
2011: Bertil Klofelt
2010: Fredrik Eliasson
2009: Gastarne, dvs Pontus Ambros, Nils Hunyadi, Olle Morein, Christoffer Klofelt och Gabrielle Wreile
2008: Christian Nilsson
2007: Hans-Olov Larsson
2006: Fredrik Berg
2005: Johan Nissen
2004: Vantarne, dvs seniorscouterna Hanna Lemos, Sofie Larsson, Caroline Kjellström, Linda Nilsson, Kalle Gillander och Kristoffer Nissen.
2003: Thomas Lundsten
2002: Bengt Hunyadi
2001: Per Fredrik Plars
2000: Anders Lindgren
1999: Peder Norin