Så här gör du för att komma i kontakt med oss

E-post:
info@hss-scout.org
register@hss-scout.org (om det gäller medlemsärenden)

Vill du bli scout?
Fyll i denna intresseanmälan

Postgiro: 404418 – 6

Org nummer:  802006 – 2389