Hässelby Strands Sjöscoutkår (HSS) är en traditionsrik ideell ungdomsverksamhet med fokus på scouting och båtliv. Vi är religiöst och politisk obundna, och medlem i Svenska Scoutförbundet, som med ca 65.000 medlemmar är en av Sveriges största ungdomsorganisationer.

Målet med vår verksamhet är att ge barn och ungdomar möjligheten att uppleva naturen, båtlivet, sjömanskapet, utmaningarna och – framförallt – kamratskapet. Grundidén är Learning by doing. Inom scouterna finns ingen avbytarbänk!

Scoutkåren bildades 1959 och bedriver verksamheten i en trevlig lokal (kallad Ruffen) vid Mälarens strand i Hässelby. Kåren har omkring 130 glada medlemmar, äger fem segelbåtar, tio optimistjollar, två 2-kronor, snabb följebåt och en stor scoutstuga.