Vi fotograferar våra aktiviteter och använder bilderna på vår hemsida och i sociala medier för att göra reklam för vår verksamhet. Vi publicerar aldrig namn på våra scouter. Genom att vara medlem i HSS samtycker man till detta.

Om ditt barn av någon anledning inte får vara med på bild så kontakta ledarna så att de får kännedom om det.