Utmanare 15+

HSS utmanarscoutlag upphör aldrig att existera! Efter tiden som utmanarscout är man ett tätt sammansvetsat gäng. Det är inte ovanligt att man håller kontakten livet ut. (Tidigare hette denna avdelning ”seniorscout”)

När man kommer upp från äventyrarscouterna bildar man ett lag tillsammans med kullkamraterna. Sedan arbetar man mot att lära sig nya saker och anta svårare utmaningar för att öka sammanhållningen. Under de första åren har man ledare med sig och allt eftersom man utvecklas blir man själv ledare på de andra avdelningarna.

Utmanarscouterna seglar själva i skärgården när de uppnått tillräcklig kunskapsnivå.

Varje utmanarscoutlag hittar på sitt eget namn (av tradition slutare de på -arne och laget kallas ”fjantarne” till dess att de kommit på ett eget namn.

Mötena sker på tisdagar eller onsdagar.

Avdelningsledare: