Trygga möten

Trygga möten är ett centralt begrepp inom scouterna, och något som HSS också självklart jobbar mot. Fr o m i år så kommer vi be alla nya ledare om ett utdrag ur belastningsregistret inför starten av ledaruppdraget. Scouterna har riktlinjer om hur processen går till, och vi följer dessa. Den blivande ledaren måste själv begära utdrag, ingen har rätt att på egen hand begära ett sådant för en annan persons räkning. Utdraget begärs via Polisens webbplats.