Efterlysning!!!

Hässelby värmeverk omvandlas till bostäder – så nu behöver vi er hjälp! HSS behöver därför skapa en grupp med personer som bl.a. kan

  • Bevaka vad som händer i frågan
  • Skapa ett nätverk med kommunens tjänstemän och politiker som arbetar med detta
  • Vara med och påverka förslaget och komma med lösningar så att vår scoutverksamhet kan fortsätta med samma höga kvalitet som idag
  • ….. och det finns säkert en hel del till

Läs mer här!