Julavslutning

Traditionsfylld ceremoni enligt konstens alla scoutregler!